Oslo 27.10.2017 | Er du rigget for varsling?

Kontakt
Velkommen til frokostseminar 27. oktober 2017 hos SANDS i Oslo!

Har du fått på plass varslingskanal? Hvilken verdi gir en effektiv varslingskanal, hvordan bør varslingsrutiner implementeres for å virke effektivt og hvordan håndtere informasjon fra varslinger på en måte som kan gi merverdi for virksomheten?

I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. I tillegg kan det være forhold på arbeidsplassen, slik som arbeidsmiljø etc., som ikke avdekkes gjennom alminnelige revisjons- og kontrollrutiner. Å ikke ha kunnskap om det som rører seg i egen virksomhet kan bl.a. skade virksomhetens lønnsomhet, omdømme og i verste fall medføre straffesanksjoner.

Den 1. juli 2017 trådte det også i kraft nye varslingsregler i Arbeidsmiljøloven. Disse stiller obligatorisk krav til varslingsrutiner i virksomheter med fem eller flere ansatte.

Fageksperter fra SANDS vil dele sine erfaringer og gi anbefalinger som arbeidsgiver bør kjenne til ved implementering av varslingskanal og håndtering av informasjon som gis gjennom denne.

Program:
08.00 Registrering og frokost
08.30Overordnet om økonomisk kriminalitet i norske virksomheter - Mer utbredt enn mange tror
08.45 Mekanismer for avdekking - Har man god internkontroll og en effektiv varslingsordning?
09.00 Hvorfor varslingskanal - Verdien av tilgang til informasjon
09.15 Pause
09.30 Hvordan fungerer en ekstern varslingskanal? – Demonstrasjon av varslingskanal fra SANDS
09.45 Faktaundersøkelser- Hvordan gå frem ved et mottatt varsel?
10.00 Avslutning og spørsmål

Tid og sted:
Seminaret finner sted fredag 27. oktober i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret begynner kl. 08.30 og er ferdig kl. 10.00. Frokost står klar fra kl. 08.00.

Påmelding:
Meld deg på her innen 24. oktober. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no, telefon: 22 81 46 26.

 

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861

Team

Rådgivere/økonomer

Lene  Eia Bollestad
Lene Eia Bollestad
Spesialrådgiver
Oslo
T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102