Tromsø 24.01.2018 | Erfaringer med det nye anskaffelsesregelverket

Kontakt
SANDS starter det nye året 2018 med å se på erfaringer fra året som har gått med det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017. Etter innføringen av det nye regelverket har oppdragsgiver og leverandører opplevd flere praktiske problemstillinger som ikke har en klar løsning etter regelverket. SANDS inviterer derfor til halvdagsseminar der vi tar for oss sentrale problemstillinger ved bruken av de nye reglene. Vi vil se nærmere på viktige avgjørelser fra domstolene og KOFA fra det siste året.
24. januar 2018

Program

08.00  Frokost
08.30  Problemstillinger ved bruk av ESPD-skjemaet
09.10  Kort pause
09.20  Konkurranse med dialog og forhandling
10.00  Kaffepause
10.15  Viktige avgjørelser fra domstoler og KOFA (2017)
11.30  Avslutning

Problemstillinger ved bruk av ESPD-skjemaet

Selv om ESPD-skjemaet i mange tilfeller har gjort kvalifikasjonsfasen mindre tidkrevende, har vi erfart flere praktiske spørsmål ved bruken av skjemaet. Vi vil gå nærmere inn på typetilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte og problemstillinger ved leverandørers mangelfulle utfylling av skjemaet. I tillegg vil vi se på oppdragsgivers  plikt til å innhente og kontrollere dokumentasjonen for vinnende leverandørs oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, og diskutere hvor langt denne plikten strekker seg.

Konkurranser med dialog og forhandling

Med den utvidede adgangen til dialog og forhandlinger åpner de nye reglene for større muligheter for oppdragsgiver til å oppnå best mulige tilbud, samtidig som leverandørene lettere kan justere sin posisjon i løpet av konkurransen. Det er gjennom de nye reglene også rammer for  hva man kan forhandle om, herunder begrensninger i adgangen til å forhandle bort avvik. Vi går gjennom de nye reglene og ny praksis. 

Partner | Advokat Kjersti Holum Karlstrøm

Kjersti Holum Karlstrøm jobber spesialisert med offentlige anskaffelser og har variert og bred erfaring fra alle deler av en anskaffelsesprosess herunder som rådgiver ved strategisk planlegging av anskaffelser, utforming av konkurransegrunnlag med tilhørende kontrakter, bistand i forhandlinger og underveis i anskaffelsesprosessen som for eksempel ved tildelingsevaluering eller i avvisnings- og avlysningsspørsmål, samt tvist for KOFA. Karlstrøm arbeider mye med kommersielle kontrakter særlig i bygge- og anleggsbransjen, og har betydelig med prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett.

Advokatfullmektig Eirik Vikan Rise

Eirik Rise er advokatfullmektig i SANDS. Han arbeider i hovedsak med rettsområdet offentlige anskaffelser, og er i tillegg tilknyttet firmaets faggruppe innenfor Entreprise. Etter endt studium jobbet Rise 4,5 år i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), hvorav 2,5 år som faglig leder for juristene i en av sekretariatsgruppene. Rise har prosedert flere saker for domstolen vedrørende midlertidig forføyning i offentlige anbudskonkurranser.

Kontakt oss

Partnere

Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248