Oslo 04.04.2018 | FIDIC-kontrakter – stadig viktigere for norsk bygg- og anleggsbransje

Kontakt
Velkommen til seminar 4. april 2018 kl. 09.00 - 14.00
4. april 2018

I internasjonal bygge- og anleggsvirksomhet kommer man ikke utenom FIDIC-kontraktene som regulerer forholdet mellom byggherrer, entreprenører og rådgivere.  Også i Norge har FIDIC økende relevans som mønster for våre standard-kontrakter og for den videre utviklingen av disse.  Store utenlandske entreprenører på vei inn i norske prosjekter bringer med seg kontraktforståelse og erfaring  basert på FIDIC-prinsipper.  Bedre og dypere forståelse for FIDICs  oppbygging, tvisteløsning og prinsipper er derfor nå høyaktuelt.

Vi har vært så heldige å få Aisha Nadar som er en av de fremste ekspertene på FIDIC og medlem av FIDICs  eksekutiv-komité til å holde et miniseminar i Oslo.

Hovedpunkter i programmet

  • Hvorfor FIDIC - økt betydning i Norge og internasjonalt
  • FIDIC organisasjon og standardavtalen
  • «Rainbow Suite - Red, Silver og Yellow Book» - sammenhenger, risiko og tvisteløsning
  • Spesielt om «White Book» og sammenheng med «Rainbow Suite»
  • Bruken av «Rainbow Suite» i praksis
  • Oppdateringer 2017
  • FIDIC fremtid

Tid og sted

Seminaret finner sted onsdag 4. april i våre lokaler i Cort Adelers gate 33.  Seminaret starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.00. Det vil bli servert enkel lunsj under seminaret.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 28. mars. Seminaret vil foregå på engelsk. Ingen deltakeravgift. 
Har du spørsmål, ta kontakt med Morten Tveten eller Bjørn Holmesland telefon: 22 81 45 00. Dersom du er forhindret fra å delta, send gjerne invitasjonen videre til en kollega.

Aisha Nadar

Aisha Nadar, a FIDIC expert, speaker and trainer, CC TG member, FIDIC accredited adjudicator, has been a regular speaker and a volunteer since 2009.
For over 30 years, Aisha has been actively involved in all phases of the negotiation and implementation of large-scale cross-border infrastructure and defence programs. Her procurement and international contract management experience includes holding senior level positions in the US, the Middle East and Europe.

Aisha is listed on FIDIC President’s List of Accredited Adjudicators and currently serves as a member of FIDIC’s Update Task Group updating the FIDIC 1999 Red, Yellow and Silver conditions of Contract and as the Special FIDIC Procurement Advisor on Multilateral Development Bank matters. She also serves as a member of FIDIC Task Group 13, responsible for drafting updated FIDIC Dispute Avoidance/Adjudication Rules. She is an officer of the International Construction Projects Committee of the International Bar Association and has previously served as a member of the Standing Committee of ICC International Centre for ADR.

Kontakt oss

Partnere

Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153
Bjørn S. Holmesland
Bjørn S. Holmesland
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 90
M: +47 480 16 590