Oslo 23.01.2018 Forstå politikken og bli bedre på anbudskonkurranser. Med fokus på samferdselssektoren

Kontakt
Valget er bak oss – og Høyre, Frp og Venstre blir trolig regjeringspartnere: Forstå politikken – og bli bedre forberedt på anbudskonkurranser.

Invitasjon til seminar med fokus på Samferdselssektoren: Vei, jernbane, flyplasser og infrastruktur står i fokus for regjeringen Solberg II.
23. januar 2018

Satsing på infrastruktur har vært helt sentralt for Høyre og Frp i regjering fra første valgseier i høsten 2013. Regjeringen fikk på nytt mandat til å fortsette etter Stortingsvalget i høst. I forslaget til statsbudsjett ser vi at satsning på samferdsel; vei, jernbane, flyplasser og annen sentral infrastruktur får høy prioritet. Men hvor stor gjennomføringskraft vil man sette bak de politiske prioriteringene? Vil regjeringen Solberg II følge opp de føringer vi ser i Norsk Transportplan. Hva vil vi se av regjeringsplattformen som skal utvikles for Solberg II regjeringen? Hva skjer om Venstre går inn i regjeringen?

Her er det mye spennende å bli oppdatert på for alle som er opptatt av store samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Vi har satt sammen et seminar med strategisk viktig informasjon for deg som sitter sentralt i ledelsen eller er opptatt av innsikt i regjeringens planer på dette området.

 

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 23. januar i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret starter kl. 12.00 og slutter kl. 13.30. Det vil bli enkel bevertning.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 19. januar. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no eller tlf. 22 81 46 26 .

Velkommen!

Kontakt oss

Partnere

Ernst Ravnaas
Ernst Ravnaas
Managing Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 30
M: +47 915 80 918

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153