Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Kontakt
SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til frokostseminar 23. mai. Temaet for seminaret er varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407. Varslingsreglene i underentreprise-kontraktene NS 8415 og 8417 er i hovedsak like som i NS 8405/07. Seminaret passer således for både byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere. Vi vil også kort omtale varslingsreglene i den forenklede standardkontrakten for utførelsesentreprise, NS 8406.
23. mai 2019

Det er viktig å ha gode rutiner og et gjennomarbeidet system for håndtering av kontraktens varslingsregler. Standardkontraktene utarbeidet av Norsk Standard inneholder en rekke varslingsregler som stiller detaljerte krav til hva, når og hvordan ulike forhold skal varsles. Konsekvensen av å oversitte kravene til varsling kan i ytterste konsekvens være at berettigede krav bortfaller.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Hvilke krav stilles til partenes varsel?
  • Hva er forskjellen mellom varslingsreglene i de ulike NS-kontraktene?
  • Hvor lang er fristen «uten ugrunnet opphold»?
  • Hva er konsekvensen av å oversitte kontraktenes varslingsfrister?
  • Hvilke tidsfrister gjelder for varsling av svikt i byggherres medvirkning, endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering?
  • Kan varslingsreglene ha blitt satt til side gjennom partenes uformelle opptreden i prosjektet?

Vi inviterer til spørsmål og innspill underveis.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre lokaler i Cort Adelers gate 33 i Oslo, torsdag 23. mai. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 21. mai. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir.

Kontakt oss

Partnere

Morten Hugo  Berger
Morten Hugo Berger
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 69
M: +47 977 74 607

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153

Team

Advokatfullmektiger

Therese  Danielsen
Therese Danielsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 35
M: +47 986 30 154