Forum for bygg og anleggsrett: Plunder og heft (AVLYST)

Kontakt
Velkommen til frokostseminar om Plunder og heft.
17. mars 2020

Domstolens forhold til «plunder og heft» har i mange år vært sprikende. I noen saker har man stilt strenge krav til entreprenørens dokumentasjon, mens andre avgjørelser er basert på et mer eller mindre tilfeldig skjønn. Etter Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-11225A (HAB-dommen), som kom våren 2019, er kravene som stilles til entreprenørens plunder-og-heft-krav tydeliggjort. 

I dette frokostseminaret vil vi behandle følgende tema: 

  • Hva er plunder og heft?
  • Hva er forsering?
  • Ny dom HR-2019-1225-A: Krav til dokumentasjon for årsakssammenheng og utmåling
  • Arbeidsrettslige problemstillinger ved forsering


Foredragsholdere er Frode Henning Antonsen, Inger Størseth, Ingrid Eriksen, Eirik Edvardsen og Stina Eriksson.


Velkommen!


Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 17. mars i Pirsenteret, Havnegata 9, møterom "LES 40". Seminaret starter kl. 8.30 og holder på til kl. 10.30. Frokost serveres fra kl. 8.15. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 13. mars. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Eirik Edvardsen
Eirik Edvardsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 04
M: +47 480 16 504

Team

Advokater

Ingrid  Eriksen
Ingrid Eriksen
Advokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 11
M: +47 984 33 711
Stina Eriksson
Stina Eriksson
Advokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 27
M: +47 980 80 470
Inger Størseth
Inger Størseth
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 05
M: +47 916 50 022