Fra TEK10 til TEK17 - Hva er endret?

Kontakt
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge. Den 1. juli 2017 trådte den nye TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10
opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig.
17. oktober 2017

Vi inviterer til frokostseminar i serien Forum for bygg- og anleggsrett, hvor vi vil gjennomgå de mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17:

  • Bakgrunnen for endringene
  • Endret krav til bod
  • Krav til tilgjengelighet
  • Lempeligere krav for studentboliger
  • Endret krav til parkering
  • Krav om sluk i våtrom
  • Myndighetenes sanksjonsmuligheter

Målet for seminaret er å gi et innblikk i de viktigste endringene i regelverket. Seminaret er aktuelt for både byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som må forholde seg til kravene i TEK17.

Foredragsholdere er advokat Siri Fjeldvær og advokatfullmektig Eivind Junker. Vårt entreprise-team vil være til stede.

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 17. oktober kl. 08.30 - 10.30. Enkel frokost serveres fra kl. 08.15.

Stedet er KLP’s lokaler i Prof. Brochs g. 6, hovedinngang Teknostallen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Påmeldingsfrist 12. oktober. Ingen seminaravgift. 

 

Velkommen!

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Morten Brandhaug
Morten Brandhaug
Partner | Styreleder
Trondheim
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414

Advokater

Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Inger Størseth
Inger Størseth
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 05
M: +47 916 50 022

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Lene Zahl
Lene Zahl
Advokatsekretær
Trondheim
T: +47 73 99 27 00
M: +47 934 05 875