Oslo 08.05.2018 | Frokostseminar - behandling av varslingssaker

Kontakt
Velkommen til frokostseminar om behandling av varslingssaker, med SANDS og Randstad 8. mai 2018, i Oslo.
8. mai 2018

Behandling av varslingssaker
Det er stadig hyppigere bruk av ordet «varsling» når det reises kritikk av ulike slag i virksomheter og i mediene. Foredraget vil ta for seg hvordan arbeidsgiver bør forholde seg til varsling som omfatter kritikk internt i virksomheten, og det tar bl.a. sikte på å besvare følgende spørsmål:

•Når er varsling nyttig og når er det en trussel mot virksomheten?

• Hvilke plikter har arbeidsgiver, og hvilke roller bør HR og andre fylle ved varsling?

• Hvordan går man best frem for å avklare om kritikken i et varsel er berettiget? Hvordan bør arbeidsgiver styre undersøkelsesprosessen og ta kostnadskontroll?

• Hvilke konsekvenser skal varselet og kritikken få?

• Hvordan kan arbeidsgiver styrke virksomhetens omdømme og tillit gjennom sin håndtering av varslinger?

• SANDS' Varslingstjeneste – presentasjon av løsning og funksjonalitet

Tid og sted
Seminaret finner sted tirsdag 8. mai i våre lokaler i Cort Adelers gate 33. Dørene åpner kl. 08.00, med servering av enkel frokost før foredraget starter. Slutt kl. 10.00.

Påmelding
Meld deg på her innen 4.mai. Ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla, ugu@sands.no eller tlf.: 22 81 46 26

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861