Grunnrenteskatt på lakseoppdrett

Kontakt
Grunnrenteskatt på lakseoppdrett – ødeleggende for Norges største distriktsnæring eller velegnet grep for å styrke skatteinntektene til Finansdepartementet?
18. november 2019

Utvalget som har utredet grunnrenteskatt, eventuelt andre særskatter på norsk havbruk, har lagt frem sin omfangsrike rapport (NOU 2019:18).

Representantene fra LO, KS og NHO går samlet imot forslaget om å innføre en grunnrenteskatt på denne konkurranseutsatte norske industri- og matproduksjonen. Et flertall i utvalget nedsatt av Finans-
departementet anbefaler en slik skatt.

Vi ønsker med dette å invitere sentrale nærings- og samfunnsaktører i Trøndelag til et orienterings- og dialogmøte om vegen fremover, i lys av utredningen.

Helge Moen, som representerer næringen i utvalget, vil innlede.

Sivert Bjørnstad, som er FrPs fraksjonsleder i finanskomiteen på Stortinget, vil gi supplerende kommentarer til Helge Moens innledning.

 

Tid og sted - servering

18. november 2019 kl. 08.00 - 10.00. Seminaret finner sted på Scandic Nidelven Hotell, møterom Møllenberg. Det vil bli servert frokost.

Påmelding

Meld deg på ved å sende e-post til hilde.kristin.aasarod@sands.no innen 15. november.
Det er ingen deltakeravgift.

Velkommen.

Med vennlig hilsen

NHO Trøndelag | Sjømat Norge | Norsk Industri | Sjømatbedriftene | SANDS Advokatfirma

 

                                            

 

 

Legg inn din e-postadresse for å motta artikler som omhandler fagområdet Fiskeri og oppdrett?

Kontakt oss

Partnere

Harald Ellefsen
Harald Ellefsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Hilde Kristin Aasarød
Hilde Kristin Aasarød
Advokatassistent
Trondheim
T: +47 73 99 27 12
M: +47 901 41 760