Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser og utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter i bygge- og anleggssektoren

Kontakt
SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til frokostseminar 11. mars i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg. Seminaret er to-delt og tar for seg følgende temaer;
11. mars 2020

1. Valg av kontraktstandard, prismodell og plassering av prosjekteringsansvar ved utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter i bygge- og anleggssektoren

Vår erfaring er at mange konkurransegrunnlag og kontrakter i bygge- og anleggssektoren mangler informasjon om eller er utydelige når det gjelder angivelsen av prismodell/vederlagsformat. Spørsmålet om det er fastpris/fikssum, regulerbare mengder, «låste» mengder, regningsarbeid, eller en viss kombinasjon av disse, som gjelder. Spørsmålet er også om valget av standardkontrakt (for eksempel NS 8405, 8406 eller 8407) har betydning for valg av prismodell. Bestemmelsene om plassering av prosjekteringsansvar blir også gjennomgått.
 
Innlegget har betydning for alle som enten utformer eller tolker konkurransegrunnlag og/eller kontrakter i bygge- og anleggsbransjen.
 
Foredragsholder er partner | advokat Tor Anthon Christiansen.

2. Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser

Mange entreprenører gjør feil når de gir tilbud på offentlige prosjekter. Ofte i form av mangler i dokumentasjonen, men oftest gjennom underprioritering av viktige deler av tilbudsbesvarelsene. Dette taper entreprenørene kontrakter på. Om de likevel vinner, kunne de vunnet med høyere pris.
 
Vi erfarer at mange leverandører ville stått sterkere i anbudsprosessene hvis de hadde hatt bedre rutiner for tilbudsfasen, og bedre kunnskaper om mulighetene i prosessen. Ved utarbeidelse av tilbud er det behov for innsikt i anskaffelsesregelverket og oppdragsgivers ønsker for anskaffelsesprosessen.
 
Vi vil se nærmere på krav og tildelingskriterier brukt i store offentlige anskaffelser de siste årene, og komme med praktiske tips til tilbudsprosessen.
 
Foredragsholdere er partner | advokat Thomas Sando og advokat Mari Moe Haahjem.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37, seminarinngang 3. etg. Det serveres enkel frokost fra kl. 07.45. Seminaret starter kl. 08.00 og varer til kl. 10.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 9. mars. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Holm

Kontakt oss

Partnere

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221
Thomas Sando
Thomas Sando
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344

Team

Advokater

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726