Styreansvaret mitt (eller ansvaret som daglig leder) – hvordan kan jeg kjempe for bedriften min og unngå ansvar om jeg blir saksøkt i ettertid?

Kontakt
For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. Fredag 24. april, kl. 10:00 er temaet: Styreansvaret mitt (eller ansvaret som daglig leder) – hvordan kan jeg kjempe for bedriften min og unngå ansvar om jeg blir saksøkt i ettertid?
24. april 2020

Program:

  • Midt i krisehåndteringen – hva må styret passe på?
  • Må vi avholde styremøter? Også i datterselskaper?
  • Blir avgivelsen av 2019 årsregnskapet viktig for mulig fremtidig ansvar?
  • Hvilke plikter har styret etter aksjelovens regler?
  • Hva er lovens vilkår for å ilegge et styreansvar, og hvilket handlingsrom har egentlig et styre?
  • Hvilke tiltak må styret foreta og i hvilken rekkefølge?
  • Kan styret forskjellsbehandle kreditorer med tanke på innfrielse/oppgjør?
  • Når må selskapet begjære oppbud?
  • Hva betyr den nye rekonstruksjonsloven som skal hjelpe bedriftene mot konkurs?
  • Hvordan er situasjonen for daglig leder, og hva er forholdet mellom daglig leder og styret?

Webinaret blir ledet av Morten Steenstrup og Lars Tormodsgard.

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre og er et av firmaene som fører aller flest saker i domstolene. Gjennom 14 advokater med møterett i Høyesterett har firmaet bidratt til å drive norsk rettsutvikling gjennom mange viktige prinsipielle avgjørelser de siste årene.

Tidspunkt

Webinaret finner sted fredag  24. april. Vi starter kl. 10.00 og holder på til kl. 10:45. Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen.

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på denne linken innen 24. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Kontakt oss

Partnere

Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563