Hvordan øke vinnersjansene i offentlige anskaffelser

Kontakt
Velkommen til webinar 16. april kl. 08.30 - 09.30.
16. april 2020

I disse tider er det ekstra viktig å vinne offentlige konkurranser for å sikre fremtidig inntekts-grunnlag for bedriften.

Mange tilbydere gjør feil når de gir tilbud på offentlige prosjekter. Ofte i form av mangler i dokumentasjonen, men oftest gjennom underprioritering av viktige deler av tilbudsbesvarelsene. Dette kan tilbydere tape kontrakter på. Om man likevel vinner, kunne man ha vunnet med høyere pris.

Vi erfarer at mange leverandører ville stått sterkere i anbudsprosessene hvis de hadde hatt bedre rutiner for tilbudsfasen, og bedre kunnskaper om mulighetene i prosessen. Ved utarbeidelse av tilbud er det behov for innsikt i anskaffelsesregelverket og oppdragsgivers ønsker for anskaffelsesprosessen.

Vi vil se nærmere på krav og tildelingskriterier brukt i offentlige anskaffelser de siste årene, og vil gi praktiske tips til tilbudsprosessen.

Foredragsholderne er partner | advokat Kjersti Holum Karlstrøm, advokat Mari Moe Haahjem og advokatfullmektig Lars Sørensen. Alle tre tilhører SANDS’ faggruppe for offentlige anskaffelser og jobber spesialisert med anskaffelsesregelverket både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Karlstrøm er i tillegg en av ti regjeringsoppnevnte nemndsmedlemmer i KOFA.

Velkommen!

 

Tid og sted

Webinaret finner sted torsdag 16. april. Sendingen starter kl. 8.30 og holder på til kl. 9.30.  Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 15. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anja Kristoffersen.

Kontakt oss

Partnere

Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248

Team

Advokater

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726

Advokatfullmektiger

Lars  Sørensen
Lars Sørensen
Advokatfullmektig
Tromsø
T: +47 77 61 78 19
M: +47 414 31 019