Oslo 31.05.2017 | Insentivordninger i arbeidsforhold

Kontakt
Om bonus-, opsjons- og aksjeprogrammer
12. mai 2017

Mange virksomheter tar nå ny sats etter lengre perioder med nedgang og i den forbindelse ønsker de å etablere insentivordninger for å motivere sine ansatte ytterligere. Samtidig har det aldri blitt etablert flere gründerbedrifter i Norge og i de fleste gründerbedrifter er insentivordninger og medeierskap til bedriften sentralt.

Vi går gjennom lovreglene som gjelder ved etablering av insentivordninger, peker på fallgruvene og viser deg hvordan unngå disse. Vi presenterer også ulike insentivmodeller, herunder en særskilt modell som vi har utviklet, som passer både for startups og mer etablerte selskaper. Vi ser også på forslaget til nye opsjonsregler som Regjeringen har varslet at de vil fremme i Statsbudsjettet for 2018.

Seminaret passer for store og mellomstore bedrifter som har etablert, eller planlegger å etablere insentivordninger, samt for oppstartsselskaper som vil ha veiledning når det gjelder medeierskap for sine ansatte.

Tid: 31. mai 2017 kl. 08.30 til 10.30. Det serveres frokost fra 08.30 og foredraget begynner kl. 09.00.

Sted: SANDS - Cort Adelersgt. 33

Meld deg på seminaret her. Ingen seminaravgift.

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Stig Nordal
Stig Nordal
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562