Juridiske feller ved bruk av underleverandør (AVLYST)

Kontakt
Seminaret vil bli satt opp igjen ved en senere anledning.
30. mars 2020

I praksis er det for mange eksempler på at leverandører blir avvist fra konkurranser fordi man har oversett krav som skal oppfylles av underleverandøren, eller fordi tilbudet mangler nødvendige opplysninger om underleverandører eller andre samarbeidspartnere.

I seminaret vil vi særlig gi råd om:

  • Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav ved bruk av underleverandører
  • Dokumentasjonskrav ved bruk av underleverandører og regler om ettersending av uteglemt dokumentasjon
  • Regler om avvisning begrunnet i underleverandørens forhold
  • Spørsmål om avvisning av tilbud på grunn av feil i underleverandørens tilbud
  • Konsekvenser ved slike feil. Oppdragsgivers rett og plikt til å avvise.

Velkommen!

 

 

Tid og sted

Seminaret finner sted på Hotel Terminus, mandag 30. mars. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 26. mars. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Kontakt oss

Partnere

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745

Team

Advokater

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Eirik Vikan Rise
Eirik Vikan Rise
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 05
M: +47 922 22 780