Konflikter på arbeidsplassen

Kontakt
Konflikter er en uunngåelige konsekvens av samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn, forutsetninger og erfaringer. Konflikter er ikke i seg selv skadelig, og kan bidra til engasjement og utvikling. Samtidig har konflikter i sin natur et potensial til å utvikle seg i negativ og destruktiv retning og kan da være skadelig for arbeidsmiljøet.
19. september 2019

Konflikter på arbeidsplassen

Vi setter konflikter på arbeidsplassen inn i en rettslig ramme, og gjennomgår bl.a. arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø, hvilke plikter arbeidsgiver har til å følge opp konflikter og fordelene ved en god oppfølging, samt grensedragningen mot varslingssaker mv.

Foredragsholdere er advokatene Johanne Ugulen Bærland og Tonje H. Drevland, SANDS.

Konflikt og konfliktstrategier - hvorfor er konflikt så vanskelig?

Flyt Ledelse jobber med leder- og organisasjonsutvikling, og vil snakke om hvorfor konflikter oppstår, hvorfor de er vanskelig å håndtere, og hva som kan gjøres når ting blir vanskelig.

Foredragsholder er Rita Furan, Flyt Ledelse.

Program

07.30  Frokost
08.00  Konflikter på arbeidsplassen. Advokatene Johanne Ugulen Bærland og Tonje H. Drevland, SANDS
08.45  Kort beinstrekk
09.00  Konflikt og konfliktstrategier - hvorfor er konflikt som vanskelig? Rita Furan, Prosessveileder i Flyt Ledelse
09.45  Spørsmål og avrunding

 

Tid og sted

Seminaret finner sted 19. september i SANDS’ lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg. Vi starter med frokost fra kl. 07.30. Seminaret starter kl. 08.00 og varer til kl. 10.00.

 

 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 17. september. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm.

 

 

                       

Team

Advokatassistenter/Sekretærer