Webinar | Koronaviruset i bygge- og anleggsbransjen. Status og erfaringer. Hva nå?

Kontakt
Koronaviruset har påvirket bygge- og anleggsbransjen hele våren 2020. De fleste bygge- og anleggsplasser har klart å holde prosjektene gående med relativt god framdrift i hele perioden. Aktørene har samarbeidet gjennom en stor pandemi som ikke går over med det første. Dette påvirker samfunnet generelt og bygge- og anleggsbransjen spesielt, og medfører nye problemstillinger knyttet til drift og produksjon, særlig med tanke på smittetiltak og vareleveranser.
19. mai 2020

I mars ble det brukt mye ressurser på nøytrale varsler og svar på disse. Den 19. mai skal vi se nærmere på situasjonen to måneder etter at det ble iverksatt strenge tiltak fra regjeringen. Hvilke tiltak er nødvendige for å sikre gjennomføring av prosjektene? Hva kan aktørene forvente av hverandre? Hvordan kan vi sørge for at alle aktørene opprettholder sine leveranser? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Klarer vi å avslutte prosjektene med en god økonomi for aktørene?

Foredragsholdere er Frode Henning Antonsen, Britt Nergård, Bård Solem, Inger Størseth og Ingrid Eriksen.

Tidspunkt

Webinaret starter 19. mai kl. 09.00 og holder på til kl. 10.30.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink kl. 08.30 samme dag. Deltakelse er gratis. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Velkommen!

 

SANDS har opprettet en egen Coronaberedskap som er bemannet 24/7. Ved å klikke på linken kan du lese en rekke artikler som omhandler ulike problemstillinger som nå er aktuelle.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508

Team

Advokater

Ingrid  Eriksen
Ingrid Eriksen
Advokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 11
M: +47 984 33 711
Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Bård Solem
Bård Solem
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 07
M: +47 415 21 584
Inger Størseth
Inger Størseth
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 05
M: +47 916 50 022