Kroppsspråkets makt

Kontakt
Velkommen til frokostmøte 11. april i Tønsberg
11. april 2019

Kroppsspråkets makt

Er du klar over hvilke signaler du sender? Vet du hva slags førsteinntrykk du skaper? Klarer du å se forskjell på fusk, fakta og følelser eller avsløre andre menneskers motiver? Eller ønsker og behov?

De færreste tenker over at de sender en strøm av signaler som fargelegger hvert ord de sier. Kroppsspråket er menneskets opprinnelige kommunikasjonsmiddel og er helt avgjørende for relasjonsbygging.

Nå kan du få innblikk i hvordan kroppsspråket vårt påvirker alle rundt oss, både bevisst og ubevisst.

Live Bressendorf Lindseth har jobbet med kommunikasjon i over 30 år. Hun har samfunnsvitenskapelig embetseksamen med fagkombinasjon: psykologi, sosiologi, engelsk og norsk samt pedagogisk seminar. Hun er i tillegg Certified Trauma Specialist, fra San Diego, USA og har tatt International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility, EIA, Manchester, England. Hun har skrevet flere bøker om kroppsspråk, den siste er ”Kroppsspråkets makt”. Hun kontaktes ofte av media i inn- og utland med spørsmål om å bistå med tolkning av kroppsspråksignaler. Hun har deltatt i flere TV-program, bl. a. TVN´s «Hvem er hvem», NRKs «Når kjemien stemmer» og nå sist i NRKs programserie «Kroppsspråk».

Lojaltetsplikt i arbeidsforhold

Tillitt og lojalitet er grunnleggende forutsetninger i et arbeidsforhold. Lojalitetsplikten innebærer for det første at arbeidstaker ikke skal gjøre handlinger som kan være til skade for arbeidsgiver. Videre er arbeidstaker underlagt en lydighetsplikt. Kjernen i denne plikten er at arbeidstaker må respektere arbeidsgivers instrukser om bl.a. arbeidets utførelse.

Men hva er egentlig akseptabel oppførsel fra en arbeidstaker? Lojalitetsplikten kan settes på prøve i mange sammenhenger. Det kan handle om å ta seg jobb for konkurrenter, komme med ytringer som skader virksomheten eller å oppføre seg dårlig overfor kunder eller kolleger. Vi tar for oss noen eksempler og kommer med konkrete råd om hvordan arbeidsgiver kan følge opp illojale handlinger fra sine ansatte.

Lojalitet i arbeidsforhold

Kan lojalitet/illojalitet fra tidligere arbeidsforhold avdekkes allerede i intervjufasen? Hvilke områder bør kartlegges for å få et inntrykk av kandidats holdning og adferd i forhold til begrepet?

Hvordan sikre at du har de riktige referansene og hvordan bruke disse samtalene for å få bekreftet/avkreftet om kandidaten i tidligere ansettelsesforhold har vært lojal?
Er GDPR en mulighet eller hindring for hva vi kan spørre om?

Program:

07.45    Enkel frokost

08.00    Lojalitetsplikt i arbeidsforhold, Senioradvokat Johanne Ugulen Bærland, SANDS
               
Lojalitet i arbeidsforhold, Terje O. Norum, PU

08.45    Kort beinstrekk

08.55    Kroppspråkets makt, Live Bressendorf Lindseth, KONDOR

09.55    Spørsmål og avrunding

 

 

Tid og sted:

Seminaret finner sted på Hotel Klubben i Tønsberg 11. april 2019. Vi starter med enkel frokost fra kl. 07.45. Seminaret starter kl. 08.00 og varer til kl. 10.00.

Påmelding:

Meld deg på her innen 8. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm.