Morgenseminar i Oslo 5. februar 2020 | Oppdatert på arbeidsretten i 2020

Kontakt
Morgenseminaret skal sikre at du som arbeidsgiver er oppdatert på de siste rettsendringene og trendene innen arbeidsretten.
5. februar 2020
På seminaret vil vi gjennomgå de fire sentrale arbeidsrettsavgjørelsene fra Høyesterett i 2019, og deres betydning for deg som arbeidsgiver. Sentral praksis fra lagmannsretten vil også gjennomgås, med særlig fokus på den strenge tilretteleggingsplikten i aml. § 4-6, som har kommet tydelig frem i rettspraksis fra lagmannsretten i 2019. Vi vil også gjennomgå de nye lovendringene om varsling som trådte i kraft 1.1.2020.

Seminaret avsluttes med en åpen spørsmålsrunde på 20 minutter, der dere kan dele erfaring om temaene som er gjennomgått eller stille de arbeidsrettslige spørsmål som dere måtte sitte inne med.


Meld deg på seminaret her

Tid og sted

Seminaret finner sted 5. februar 2020 i våre lokaler i Cort Adelers gate 33.  Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.00. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på linken over innen 3. februar. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528

Advokatfullmektiger

Anne-Karin Thorsen
Anne-Karin Thorsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 22
M: +47 970 67 068

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Ulla  Gudlaugsdottir
Ulla Gudlaugsdottir
Advokatsekretær
Oslo
T: +47 22 81 46 26
M: +47 408 82 724