Næringseiendom

Kontakt
Tema for dette ettermiddagsseminaret er: Festeavtalen utløper - hva skjer? og MVA i byggeprosjekter.

Velkommen til seminar om næringseiendom 24. september i Trondheim.

Mange eldre festekontrakter nærmer seg slutten. Opphør av slike kontrakter reiser en rekke utfordrende problemstillinger som kommer brått på. Vi opplever en stor pågang av spørsmål fra både festere, bortfestere, meglere og investorer knyttet til opphør.

Festeavtalen utløper – hva skjer
Våre feste- og transaksjonsadvokater Morten Brandhaugog Christian O. Hartmann ser nærmere på problemstillingene og vil gjennomgå den siste tids relevant rettspraksis, bl.a. Zachariasbryggen- dommene og Ensjø-skjønnet.

MVA i byggeprosjekter
Vår skatte- og avgiftsadvokat John Olav Auran ser nærmere på skatt- og avgiftsmuligheter.

Seminaret vil ha fokus på næringsfeste og MVA problemstillinger i byggeprosjekter og er svært relevant for eiendomsbesittere, meglere, investorer, banker, forvaltere mm.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted mandag 24. september på Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, Trondheim. Seminaret starter kl. 15.00 og slutter kl. 18.00. Enkel bevertning.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 20. september. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Lene Zahl, lza@sands.no eller telefon: 73 99 27 21.

Kontakt oss

Partnere

Christian Hartmann
Partner
T: +47 22 81 45 83
M: +47 938 81 855
John Olav Auran
Partner
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203
Morten Brandhaug
Partner
T: +47 73 99 27 14
M: +47 415 12 414

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Lene Zahl
Advokatsekretær
T: +47 73 99 27 00
M: +47 934 05 875
Nyhetsbrev