Når betalingene uteblir og begrunnelsen er force majeure. Hva gjør vi nå?

Kontakt
Er din bedrift forberedt på konfliktene i kjølvannet av Corona-viruset? Næringslivet går gjennom en særdeles krevende tid og vi må forvente at det vil oppstå en rekke uenigheter og konflikter mellom ulike parter.
20. april 2020

SANDS har et av landets ledende miljøer for sivil prosedyre og er et av firmaene som fører aller flest saker i domstolene. Vi har også lang erfaring i tvisteløsning. For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. I dag er temaet: Når betalingene uteblir og begrunnelsen er force majeure. Hva gjør vi nå?

Program:

  • Hva er force majeure – når gjelder det?
  • Kan kontraktsmotparten bruke Corona-situasjonen for å slippe unna forpliktelser?
  • Virkningen av force majeure i ulike avtaleforhold - praktiske typetilfeller
  • Varsling av force majeure – og hvordan svare?
  • Rettslige virkemidler om betalingen ikke kommer
  • Hva kan statens økonomiske redningspakker bidra med?
    • Tilskuddsordningen for bedrifter med stort omsetningstap
    • Statlig garantiordning for lån til bedrifter

Webinaret blir ledet av Morten Steenstrup og Lars Tormodsgard.

 

Tidspunkt

Webinaret finner sted mandag  20. april. Vi starter kl. 10.00 og holder på til kl. 10:45. Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 17. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Kontakt oss

Partnere

Morten Steenstrup
Morten Steenstrup
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Lars Tormodsgard
Lars Tormodsgard
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 63
M: +47 480 16 563