Bilde: Oslo by

Når leietaker fortsatt nekter å betale. Hva gjør vi nå?

Kontakt
Næringslivet går gjennom en særdeles krevende tid og vi må forvente at det vil oppstå en rekke uenigheter og konflikter mellom ulike parter. For å møte det store informasjonsbehovet som nå råder, arrangerer vi en rekke webinarer der du kan få svar på dine juridiske spørsmål. Tirsdag 21. april tar vi for oss hvordan corona-situasjonen påvirker leiemarkedet.
21. april 2020

Program:

  • Hvordan påvirker coronaepidemien rettigheter og forpliktelser i et leieforhold?
  • Hvilke hindringer gir krav på leiejusteringer?
  • Krav til varsling og dokumentasjon
  • Betalingsmislighold og virkemidler ved uteblitt leiebetaling

Webinaret blir ledet av våre partnere Hege Ersdal og  Jens Aas.

Tidspunkt 
Webinaret finner sted tirsdag  21. april. Vi starter kl. 10.00 og holder på til kl. 10:45. Du vil få tilsendt en link for deltakelse i forkant av sendingen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken  innen 21. april. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Næringseiendom - SANDS
SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor næringseiendomsfeltet. SANDS har en stor og dedikert gruppe av erfarne partnere og advokater som dekker alle sider av en transaksjon - fra opsjonsavtale og budaksept, via due diligence og kjøpsforhandlinger, til utvikling, eierskap og realisering av næringseiendommen. Flere av advokatene har møterett for Høyesterett.

Kontakt oss

Partnere

Jens Aas
Jens Aas
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 29
M: +47 920 25 350
Hege Birkeland Ersdal
Hege Birkeland Ersdal
Partner (H)
Oslo
T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582