Oslo 08.03.2017 | Ny eierseksjonslov på vei – sentrale endringer for utbyggere og eiendomsutviklere

8. mars 2017
Like før jul fremmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet et forslag til ny eierseksjonslov som er ventet å tre i kraft senest 01.01.2018. Forslaget inneholder flere gode nyheter for eiendomsbransjen.

Advokatene Christian O. Hartmann og Irene Lundeker vil gjennomgå de viktigste endringsforslagene som bl.a. omfatter:

  • Ny koblingsregel mellom eierseksjon- og plan- og bygningslov
  • Større fleksibilitet ved parkeringsløsninger
  • Gunstigere regler for seksjonering
  • Nye saksbehandlingsregler
  • Enklere krav til etablering av utomhusareal

Seminaret holdes onsdag 8. mars i våre lokaler i Haakon VII’s gate 5, Oslo. Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.15. Foredraget starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. Ingen seminaravgift.

Påmelding senest innen 6. mars ved e-post til Ulla Gudlaugsdottir, ugu@steenstrup.no eller telefon 22 81 46 26.

Velkommen!

 


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss