Tromsø 24.05.2017 | Ny forsyningsforskrift

20. april 2017
Regelverket for offentlige anskaffelser har gjennomgått en omfattende revisjonsprosess som har resultert i en ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter, herunder forsyningsforskriften.

Nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2017, og forsyningsforskriften kommer bl.a. til anvendelse for kommuner som utfører forsyningsvirksomhet. Reglene i forsyningssektoren er gjennomgående mer fleksible enn reglene i klassisk sektor, og det er viktig at både oppdragsgivere og leverandører er godt forberedt på hva dette innebærer. 

Vi gjennomgår de viktigste reglene i forsyningsforskriften, blant annet:

  • Terskelverdier og endringer i regelverkets virkeområde
  • Tillatte anskaffelsesprosedyrer
  • Valgmuligheter for oppdragsgiver
  • Sentrale prosedyreregler

Frokostseminar 24. mai kl. 08:15-09:30, Sjøgata 2 9008 Tromsø.

De som vil får mulighet til å delta per telefon eller videooverføring. Påmelding innen 23. mai ved e-post til Anja Kristoffersen, akr@sands.no eller telefon 77 61 78 03.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss