Nyheter i arbeidsretten og nye skatteregler for naturalytelser som medfører økte rapporteringskrav for arbeidsgivere

Kontakt
Vi har lagt bak oss en periode hvor det har skjedd mye på arbeidsrettens område. Vi har fått nye dommer fra Høyesterett og ny lovgivning om blant annet arbeidstid, nedbemanning og innleie.
31. januar 2019
Vi gir deg oppdateringene og har sortert ut hva man bør ha særlig fokus på. I tillegg gir vi en kort innføring om de nye skatteregler for naturalytelser (f.eks. bonuspoeng ved flyreiser) som gir økte rapporteringskrav på arbeidsgiver og mulig endringer av arbeidsavtaler.

Foredragsholdere:
Partner | Advokat Per Ragnar Bronken og Senioradvokat Johanne Ugulen Bærland (arbeidsrett)
Partner | Advokat John Olav Auran og Advokatfullmektig Sarah Lindeberg (merverdiavgift og skatt)


Tid og sted

Seminaret finner sted 31. januar 2019 i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg.
Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30. Vi serverer frokost fra kl. 08.00.

Påmelding 

Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 29. januar. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203

Team

Advokatassistenter/Sekretærer