Tønsberg 31.05.2017 | Nytt skattefradrag for investeringer i startup-selskaper

Kontakt
Revidert statsbudsjett for 2017 ble fremlagt i forrige uke. Blant forslagene er det, ikke så uventet, en
skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper. Ordningen er planlagt igangsatt allerede 1. juli 2017.
31. mai 2017

Vi inviterer til en gjennomgang av reglene knyttet til skattefradrag for investeringer i startup-selskaper - muligheter og fallgruver samt mulige tilpasninger.

Tid og sted

Seminaret holdes onsdag 31. mai i SANDS' nye lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg fra kl. 16.15 - 17.15.

Påmelding

Meld deg på snarest ved å sende epost til Daniella E. Dahlen - kurstbg@sands.no. Ingen deltakeravgift.

 

Velkommen!

Kontakt oss

Partnere

Joakim M. Hovet
Joakim M. Hovet
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 77
M: +47 975 74 292