Oslo 20.03.2018 | Oppsigelse med grunnlag i arbeidstakers forhold

20. mars 2018
De fleste arbeidsgivere vil fra tid til annen komme i en situasjon der man ønsker å avslutte et ansettelsesforhold på grunn av arbeidstakers opptreden. Mange forskjellige typer utfordringer kan være aktuelle som bakteppe for et slikt ønske, men reglene er de samme for arbeidsgivers adgang til å gi oppsigelse.

Det er lett å trå feil i oppsigelsesprosesser. Dette kan medføre store kostnader for virksomheten både i form av tid og penger.

Vårt seminar skal gi deg som arbeidsgiver innsikt i hvordan oppsigelser bør forberedes, slik at du reduserer risikoen for en kostbar konflikt ved avslutning av arbeidsforholdet. Hva er relevante forhold å bygge på i en oppsigelsesvurdering? Hvilke beviskrav må oppfylles? Er advarsler nødvendig? Hvor store avvik fra den ansattes side skal til for oppsigelse og avskjed? Hvordan er særreglene i prøvetiden? Hvordan bør man gå frem for å holde lavest mulig risiko?

Foredragsholdere: Per R. Bronken og Henning M. Heitmann, partnere i SANDS' Arbeidsrettsavdeling.

Tid og sted
Seminaret finner sted tirsdag 20. mars i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret begynner kl. 08.30 og er ferdig kl. 10.00. Frokost står klar fra kl. 08.00.

Påmelding
Meld deg på ved å trykke her innen 18. mars. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no, telefon: 22 81 46 26.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss