Organisasjoner i endring

Kontakt
Velkommen til frokostseminar. Enhver virksomhet bør årlig evaluere om de er riktig organisert og om rollene besittes av personell med riktig kompetanse til å utøve de funksjoner virksomheten trenger fremover.
24. oktober 2018

Endringer i organisering vil som regel medføre at noen stillinger bortfaller, nye stillinger oppstår og noen stillinger endrer innhold i større eller mindre grad. God planlegging av gjennomføring av en slik endringsprosess er avgjørende for at virksomhetens positive effekt av endringene skal bli best mulig.

Foredragsholdere er Advokat | Partner Henning M. Heitmann i SANDS og Senior Advisor Rune Løberg i Dfind.

Program

  • Organisasjonsutvikling - en bevisst ledet prosess for endring  v/Rune Løberg
  • Hvordan planlegge og gjennomføre ledelse i endring v/Rune Løberg
  • Juridiske krav til prosessen ved gjennomføring av organisasjonsendring v/Henning Heitmann
  • Hvordan trene og utvikle organisasjonen for å holde fokus og unngå konflikter i endringsprosesser v/Rune Løberg
  • Håndtering av ansattes rettslige innvendinger mot prosessen og de konklusjoner som trekkes – forhandlinger og søksmålsrisiko mv. v/Henning Heitmann

    Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted onsdag 24. oktober i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. Det vil bli servert enkel frokost fra kl. 08.00.

Påmelding

Meld deg på via Randstad ved å trykke på denne linken innen 19. oktober. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Ulla  Gudlaugsdottir
Ulla Gudlaugsdottir
Advokatsekretær
Oslo
T: +47 22 81 46 26
M: +47 408 82 724