Organisasjoner i endring

Kontakt
Velkommen til frokostseminar med Randstad og SANDS.
5. november 2019

Enhver virksomhet bør årlig evaluere om de er riktig organisert og om rollene besittes av personell med riktig kompetanse til å utøve de funksjoner virksomheten trenger fremover.

Endringer i organisering vil som regel medføre at noen stillinger bortfaller, nye stillinger oppstår og noen stillinger endrer innhold i større eller mindre grad. God planlegging av gjennomføring av en slik endringsprosess er avgjørende for at virksomhetens positive effekt av endringene skal bli best mulig.

Foredragsholdere er Advokat | partner Henning M. Heitmann i SANDS og Senior Advisor Rune Løberg i Dfind.

Program

  • Organisasjonsutvikling - en bevisst ledet prosess for endring  v/Rune Løberg
  • Hvordan planlegge og gjennomføre ledelse i endring v/Rune Løberg
  • Juridiske krav til prosessen ved gjennomføring av organisasjonsendring v/Henning Heitmann
  • Hvordan trene og utvikle organisasjonen for å holde fokus og unngå konflikter i endringsprosesser v/Rune Løberg
  • Håndtering av ansattes rettslige innvendinger mot prosessen og de konklusjoner som trekkes – forhandlinger og søksmålsrisiko mv. v/Henning Heitmann

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 5. november i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. Det vil bli servert enkel frokost fra kl. 08.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 3. november. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir

 

 

                  

 

Kontakt oss

Partnere

Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Ulla  Gudlaugsdottir
Ulla Gudlaugsdottir
Advokatsekretær
Oslo
T: +47 22 81 46 26
M: +47 408 82 724