Oslo 09.11.2017 | Hvordan realisere Nasjonal Transportplan – Næringens kommersielle og regulatoriske utfordringer

Kontakt
Velkommen til konferanse 9. november 2017
9. november 2017

Nasjonal Transportplan innebærer en massiv satsing på infrastrukturutbygging over de neste årene. Skal målsettingen med denne investeringen kunne realiseres på en best mulig måte, må regulatoriske og kommersielle utfordringer drøftes og avklares. Størrelsen på både enkeltkontrakter og kontraktene sett samlet over tidsperioden, øker behovet for samarbeid mellom entreprenører for å sikre økt kapasitet, risikofordeling og riktig kompetanse. Byggherrene inviterer også til større grad av samarbeid mellom entreprenørene.

Samtidig er det over den senere tiden blitt klart at konkurransereglene setter strenge krav til samarbeid og at disse kravene vil gjelde uavhengig av både åpenhet om samarbeidet og byggherrenes ønsker. Tilsynet har publisert flere veiledere om dette temaet, men nylige gebyrvedtak tyder på at reglene fortsatt oppleves som komplekse. Loven åpner også i liten grad for forhåndsklareringer av konkrete samarbeidsformer, men selskapene kan bli  avkrevd dokumentasjon for sine vurderingene i ettertid. Før næringen begir seg inn i store NTP-prosjekter, der tilgjengelig kapasitet og kompetanse kan endre seg løpende, er det viktig å belyse dette temaet nærmere.

Vi inviterer derfor til konferanse, der formålet er å identifisere konkrete problemstillinger og sikre en større gjensidig forståelse for hva slags samarbeid som kan og ikke kan gjennomføres.

Tid og sted

Konferansen finner sted 9. november kl. 12.00 - 16.00 i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo. Registrering fra kl. 11.15. Etter det faglige programmet inviterer vi til tapas og mingling.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 31. oktober. Det er begrenset med plasser, så meld deg på så snart som mulig.
Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no eller tlf. 22 81 46 26. Det vil bli servert mat og drikke. Det er ingen deltakeravgift.

Velkommen!

 

Kontakt oss

Partnere

Aksel Joachim Hageler
Aksel Joachim Hageler
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 35
M: +47 480 23 834
Stein Fredrik Janzon
Stein Fredrik Janzon
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Ulla  Gudlaugsdottir
Ulla Gudlaugsdottir
Advokatsekretær
Oslo
T: +47 22 81 46 26
M: +47 408 82 724