Oslo 14.02.2018 | Er du rigget for varsling?

14. februar 2018
Har du fått på plass varslingskanal? Hvilken verdi gir en effektiv varslingskanal, hvordan bør varslingsrutiner implementeres for å virke effektivt og hvordan håndtere informasjon fra varslinger på en måte som kan gi merverdi for virksomheten?

I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. I tillegg kan det være forhold på arbeidsplassen, slik som arbeidsmiljø etc., som ikke avdekkes gjennom alminnelige revisjons- og kontrollrutiner. Å ikke ha kunnskap om det som rører seg i egen virksomhet kan bl.a. skade virksomhetens lønnsomhet, omdømme og i verste fall medføre straffesanksjoner.

Den 1. juli 2017 trådte det også i kraft nye varslingsregler i Arbeidsmiljøloven. Disse stiller obligatorisk krav til varslingsrutiner i virksomheter med fem eller flere ansatte.

Fageksperter fra SANDS vil dele sine erfaringer og gi anbefalinger som arbeidsgiver bør kjenne til ved implementering av varslingskanal og håndtering av informasjon som gis gjennom denne.

Program

12.00  Registrering og enkel lunsj
12.30  Overordnet om økonomisk kriminalitet i norske virksomheter - mer utbredt enn mange tror
12.45  Mekanismer for avdekking - har man god internkontroll og en effektiv varslingsordning?
13.00  Hvorfor varslingskanal - verdien av tilgang til informasjon
13.15  Pause
13.30  Hvordan fungerer en ekstern varslingskanal? Demonstrasjon av varslingskanal fra SANDS
13.45  Faktaundersøkelser - hvordan gå frem ved et mottatt varsel?
14.00  Avslutning og spørsmål

Tid og sted

Seminaret finner sted onsdag 14. februar i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo. Seminaret begynner kl. 12.30 og er ferdig ca. kl. 14.00. Enkel lunsj serveres fra kl. 12.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 12. februar. Det er ingen seminaravgift. Har du spørsmål ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no, telefon: 22 81 46 26.

Velkommen!


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss