Oslo 31.10.2017 | Advokatmekling : raskere - bedre - billigere!

Kontakt
Velkommen til frokostseminar 31. oktober 2017
31. oktober 2017

Konfliktnivået i bl.a. bygge- og anleggsbransjen, eiendomstvister, nabotvister etc. har i flere år vært svært høyt. Dette koster tid og penger og tar fokus fra kjerneaktiviteter.

Flere har fremhevet nødvendigheten av å få til enklere og bedre tvisteløsning.  Bl.a. har advokatforeningen et eget utvalg som arbeider med dette, og det har vært kommentert i media. Advokatforeningen har en egen nettside, www.mekling.no  som gir en god oversikt over områder og prosesser som egner seg for mekling.  Her i SANDS er vi spesielt opptatt av denne problemstillingen fordi vi har store fagmiljøer innen entrepriserett, arbeidsrett og forsikringsrett, områder som alle er velegnet for mekling. 

Vår erfaring er at svært mange saker kunne vært løst enklere, raskere og billigere gjennom advokatmekling.   Vi inviterer derfor til frokostseminar for å belyse

  • Hvorfor og når bør du mekle
  • Hva gir mekling i forhold til annen konfliktløsning
  • Hva sparer du ved å bruke mekling
  • Praktisk «hands-on» erfaring med mekling

Et spennende panel vil dele sine erfaringer med oss:

Grete Tvedt Jobber i dag som prosjektleder for E18 Vestkorridoren hos Statens vegvesen. Har tidligere vært prosjektleder for E18 Bjørvikaprosjektet der det er brukt konfliktløsningsråd for å løse konflikt mellom byggherre og entreprenør.

Sverre Blandhol Leder av forskergruppen i tvisteløsning og Forum for tvisteløsning, Det juridiske fakultet.
Forfatter av bøker om Konfliktanalyse (2014) og Strategiske forhandlinger (utgis våren 2018). Langvarig og variert meklererfaring og fra advokatarbeid med særlig kommersielle tvisteløsning. Kursleder/fagansvarlig på Meklingsakademiet.

Herman Bruserud Praksis fra advokatvirksomhet og forskning. Har tatt den nye autorisasjonskurset til JUS/Advokatforeningen. Har meklet mye de siste årene, i KLR/PRIME-sammenheng og i ordinære tvister knyttet til bygg- og anleggsbransjen.

 

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 31. oktober kl. 08.30 - 10.30  i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo. Enkel frokost serveres fra kl. 08.15.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 27. oktober. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla, ugu@sands.no eller tlf. 22 81 46 26. Det er ingen deltakeravgift.

Velkommen!

Kontakt oss

Advokater

Morten  Tveten
Morten Tveten
Special Counsel
Oslo
T: +47 22 81 45 37
M: +47 906 07 153

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Ulla  Gudlaugsdottir
Ulla Gudlaugsdottir
Advokatsekretær
Oslo
T: +47 22 81 46 26
M: +47 408 82 724