Plunder og heft - Forum for bygg- og anleggsrett

Kontakt
SANDS inviterer til årets første Forum for bygg- og anleggsrett, med temaet «Plunder og heft».
17. februar 2020

Domstolens forhold til «plunder og heft» har i mange år vært sprikende. I noen saker har man stilt strenge krav til entreprenørens dokumentasjon, mens andre avgjørelser er basert på et mer eller mindre tilfeldig skjønn. Etter Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-11225A (HAB-dommen), som kom våren 2019, er kravene som stilles til entreprenørens plunder-og-heft-krav tydeliggjort. 

I årets første frokostseminar vil vi behandle følgende tema: 

  • Hva er egentlig plunder og heft?
  • Rettslige rammer 
  • Krav til årsakssammenheng
  • Utmåling og dokumentasjon
  • Ny dom: HR-2019-1225-A
  • Utmåling av kravene i praksis 


Foredragsholdere er Alf Johan Knag og Tor André F. Ulsted. I tillegg vil  Torgeir Fjeldskaar gi en orientering om MVA ved omtvistede krav og Torkel Tveit vil holde et innlegg om arbeidsrettslige problemstillinger ved forsering.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted på Hotel Terminus, mandag 17. februar. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.10. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 14. februar. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal.

Kontakt oss

Partnere

Torgeir  Fjeldskaar
Torgeir Fjeldskaar
Partner (H)
Bergen
T: +47 55 30 10 49
M: +47 951 16 347
Torkel Tveit
Torkel Tveit
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 43
M: +47 419 16 743
Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275

Team

Forretningsstøtte