Seminar for HR og ledelse i Ålesund

Kontakt
SANDS arbeidsrettsteam holder flere seminar gjennom året om dagsaktuelle tema innen arbeidsrett og skipsarbeidsrett. Seminarene passer for deg som har personalansvar, sitter i ledelsen eller har styreverv.
28. mars 2019

PROGRAM

14.45   Registrering

15.00   Håndtering av arbeidstakere med langvarig eller hyppig sykefravær
Arbeidstakere med langvarig eller hyppig sykefravær kan utgjøre en utfordring for enhver arbeidsgiver.
Vi gjennomgår hvordan arbeidsgiver bør håndtere de vanskelige sykefraværssakene.

15.45   Tapas

16.15   Muligheter og fallgruver ved bruk av prøvetid
Ansetter du feil person kan det koste virksomheten dyrt. Prøvetid kan være et godt virkemiddel for å unngå feilansettelser – forutsatt at du bruker ordningen riktig. 
SANDS’ klient vant nylig frem i arbeidsrettssak om oppsigelse i prøvetid. Vi belyser mulighetene og fallgruvene
som du bør være oppmerksom på.

17.00 Ny rettspraksis - vi holder deg oppdatert
Vi gjennomgår ny rettspraksis innen feltene arbeidsrett og skipsarbeidsrett. 

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted torsdag 28. mars i våre lokaler på Skansekaia, Sorenskriver Bulls gate 3 i Ålesund.

Det faglige programmet starter kl. 15.00 og slutter
kl. 17.15. Vi serverer Tapas i pausen.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 21. mars.
Det er ingen påmeldingsavgift.
Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Brørs,
tlf. 70 10 75 59

Team

Advokater

Maria Elena Kvalen
Maria Elena Kvalen
Senioradvokat (Permisjon)
Ålesund
T: +47 70 10 75 55
M: +47 480 16 630

Advokatfullmektiger

Malin  Stenseth
Malin Stenseth
Advokatfullmektig
Ålesund
T: +47 70 10 75 75
M: +47 452 07 688