Arbeidsrett for bygg- og anleggsbransjen

Kontakt
Velkommen til morgenseminar 12. mars 2019

Arbeidsgivere innen bygge- og anleggsbransjen har en del særskilte utfordringer og muligheter som andre bransjer sjeldnere møter. I dette seminaret vil vi ta for oss en del tema innen arbeidsrett som har spesielt stor betydning for bygge- og anleggsbedriftene:
12. mars 2019
  • Midlertidig ansettelse – prosjektansettelser, vikarer og andre muligheter
  • Innleie av arbeidskraft
  • Forskjellen på midlertidig ansettelse, innleie og underentreprise
  • Minstelønnsbetingelser og likebehandlingskrav
  • Solidaransvar mellom leddene i næringskjeden, ytelser og skatt
  • Arbeidstid
  • Endringsprosesser / Nedbemanning / Permittering – hvordan starte riktig
  • Vesentlige nyheter om arbeidsrett per 2019


Det er lett å trå feil i dagens kompliserte regeljungel. Vårt seminar skal gi deg som arbeidsgiver bedre innsikt i hva du må være oppmerksom på, og dermed kunne innhente relevant bistand før du blir innhentet av problemer etter egne feil.

Velkommen!

 

Tid og sted
Seminaret finner sted i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, Oslo, tirsdag 12. mars. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til 10.30. Enkel bevertning står klar fra kl. 08.00.

Påmelding
Meld deg på ved å klikke på denne linken innen 10. mars. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir.

 

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003

Team

Advokatfullmektiger

Anne-Karin Thorsen
Anne-Karin Thorsen
Advokatfullmektig
Oslo
T: +47 22 81 46 22
M: +47 970 67 068