Tønsberg 05.09.2017 | Når egne ansatte utgjør en risiko

Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?
I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. Det kan involvere alt fra økonomisk utroskap og underslag, til trakassering og korrupsjon. Undersøkelser viser at så mange som en tredjedel av norske virksomheter har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to år. Med nye sikkerhetsmessige utfordringer som følge av den teknologiske utviklingen og stadig mer sofistikerte måter å begå lovbrudd på, er det ingen grunn til å tro at trenden har snudd.

Ved mistanker om kritikkverdige forhold gjelder en rekke krav til hvordan prosessen med å kartlegge fakta bør foregå, og ikke minst hvordan involverte ansatte bør håndteres.

Våre fageksperter vil dele erfaringer og gi anbefalinger som arbeidsgiver bør kjenne til ved mistanke om straffbare forhold eller grov illojal opptreden av egne ansatte.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har i samarbeid med Randstad gleden av å invitere til dette frokostseminaret. Foredragsholderne er partner | advokat Nicolai Skridshol, senioradvokat Ketil Sellæg Ramberg, spesialrådgiver Lene Eia Bollestad og senioradvokat Johanne U. Bærland. Foredragsholderne og representanter fra Randstad er tilgjengelige for videre samtale og spørsmål etter seminaret.

Program

08.00   Enkel frokost står klar
08.30   Velkommen ved partner | advokat Thomas Sando, SANDS og representant fra Randstad
08.45   Grov illojalitet på arbeidsplassen - mer utbredt enn mange tror. Ved partner | advokat Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad
09.00   Mekanismer for avdekking - har man god internkontroll og en effektiv varslingsordning? Ved partner | advokat Nicolai Skridshol og 
             spesialrådgiver Lene Eia Bollestad
09.15   Kaffepause
09.30   Faktaundersøkelser - hvordan gå frem ved et mottatt varsel eller mistanker om grov illojalitet? Ved partner | advokat Nicolai Skridshol og
             spesialrådgiver Lene Eia Bollestad
09.45   Personvern - hvordan sikre personvernet til alle berørte? Ved senioradvokat Ketil Sellæg Ramberg
10.00   Suspensjon - hvilke muligheter har arbeidsgiver til å suspendere ansettelsesforhold? Ved senioradvokat Johanne U. Bærland
10.15   Avslutning og spørsmål

Seminaret holdes i våre lokaler i Nedre Langgate 37, 3. etasje, Tønsberg.

Vi serverer enkel frokost fra kl. 08.00. Foredraget starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30. Det er ingen deltakeravgift.

Påmelding innen 1. september ved å trykke denne påmeldingslinken eller epost til ded@sands.no.

Velkommen!

 

 

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Vi har mer enn 32.000 ansatte i 39 land og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960, er børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland, www.randstad.com.

 

I Norge har vi 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. Les mer om oss på www.randstad.no

I 2016 kjøpte vi det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad.

 

Kontakt oss

Partnere

Ketil Sellæg Ramberg
Partner
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Nicolai Skridshol
Partner
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861
Thomas Sando
Partner
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344

Advokater

Johanne Ugulen Bærland
Senioradvokat
T: +47 33 01 77 75
M: +47 926 96 106

Rådgivere/økonomer

Lene Eia Bollestad
Spesialrådgiver
T: +47 22 81 45 64
M: +47 922 66 102

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Daniella Espeseth Dahlen
Advokatsekretær
T: +47 33 01 77 74
M: +47 908 27 351