Seniorpolitikk

Kontakt
Vi har, i samarbeid med Personal Utvelgelse AS, gleden av å invitere deg til frokostmøte på Quality Hotel Oseberg i Tønsberg
12. mars 2020

De 15 beste – Hvordan kan de 15 siste årene i arbeidslivet bli de beste for senioren og virksomheten?

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Hvilke utfordringer og muligheter gir det for arbeidslivet

Foredragsholder: Kari Østerud
Kari Østerud (58 år) har vært direktør i Senter for seniorpolitikk i snart 10 år. Hun er utdannet jurist og har variert arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor; både som fagjurist, advokat og leder. Hun har erfaring fra blant annet Finanstilsynet, Oslo kommune, Gjensidige og Storebrand. Hun har også styreerfaring fra flere ulike organisasjoner og virksomheter, også som styreleder. Som leder av Senter for seniorpolitikk er hun spesielt opptatt av å synliggjøre at seniorene er en verdifull ressurs for både samfunns- og arbeidsliv.

Erfaringer som senior i arbeids- og samfunnsliv

Arbeidslivet trenger seniorer, seniorer trenger arbeidslivet – finner vi balansen? Skal seniorene bære ansvaret for de fremtidige budsjettproblemene? Hvem tar ansvar og initiativ – politikken eller næringsliv/arbeidsliv? Må alt lovreguleres eller er holdningsendringer like viktige? Oppsider og nedsider ved å fortsette i arbeidslivet.

Foredragsholder:  Svein Arne Flåtten
Svein Arne Flåtten (75) er fra Sandefjord og har utdannelse innen økonomi og jus. Han kom inn i lokalpolitikken som representant for Høyre i 1980 og ble innvalgt på Stortinget fra Vestfold i 2001. Flåtten var stortingspolitiker frem til 2017. Samme dag som Flåtten forlot Stortinget ble han utnevnt til Statssekretær for statsminister Erna Solberg. Nå er han programrådgiver for Høyres Hovedorganisasjon i en prosjektstilling frem til 2021. Parallelt med politikken har Flåtten lang arbeids erfaring fra industrien både som leder og eier av egne bedrifter.

Mangfold i arbeidslivet

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering av arbeidstakere på grunn av alder. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, fra utlysning og ansettelse, forfremmelser og opphør av ansettelsesforholdet, til lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og muligheter for opplæring. Et eksempel på aldersdiskriminering er at eldre arbeidstakere forbigås ved intern/ekstern rekruttering. For å unngå aldersdiskriminering er det viktig at arbeidsgivere har kunnskap om reglene i arbeidsmiljøloven, samt har ett bevisst fokus på betydningen av mangfold på arbeidsplassen, både i forhold til alder, kjønn, etnisitet mv. 
Vi går gjennom de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven, i tillegg til å gi konkrete tips ved rekruttering av seniormedarbeidere og hvordan dette kan gi arbeidsgiver verdifull kompetanse og erfaring. 

Foredragsholdere: Advokat Johanne Ugulen Bærland i SANDS og styreleder i Personal Utvelgelse, Terje Olai Norum.

Program
07.45  Frokost
08.00  Mangfold i arbeidslivet - Terje O. Norum, styreleder i PU og Johanne Uglen Bærland, advokat i SANDS
08.45  De 15 beste – Hvordan kan de 15 siste årene i arbeidslivet bli de beste for senioren og virksomheten? - Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk
09.30  Erfaringer som senior i arbeids- og samfunnsliv - Svein Arne Flåtten, programrådgiver
10.00  Spørsmål og avrunding


Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted torsdag 12. mars på Hotel Oseberg i Tønsberg. Seminaret starter kl. 08.00 og enkel frokost serveres fra kl. 07.45. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm.