Ålesund 04.04.2017 | Skipsarbeidsrett

4. april 2017
Skipsarbeidsloven har nå virket en tid og det er behov for å ta en gjennomgang med fokus på ny praksis og forskrifter. Vi vil se på hvilke erfaringer en har så langt samt hvilke lovendringer som ventes.

11.30 Registrering og lunsj

12.00 Ajourføring del 1: Fokus på rederiets og skipsførers plikter, ansettelser, fortrinnsrett.

12.45 Pause

13.00 Ajourføring del 2: Arbeidsgivers styringsrett, endring av arbeidsforhold, lojalitetsplikt. Særlig om kontrolltiltak; rustesting, innsyn i

  e-postkasser mv. Varsling.

13.45 Pause

14.10 Ajourføring del 3: Avslutning av arbeidsforhold, suspensjon, oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker – ny dom. Sluttavtaler.

15.15 Pause

15.30 Tariffspørsmål, ny rettspraksis samt forskrifts- og lovendringer

16.00 Slutt

 

Etter avsluttet seminar vil vi være tilgjengelig for å drøfte konkrete problemstillinger og spørsmål.

Kurset avholdes i Keiser Wilhelmsgate 23, Ålesund, 5. et., den 4. april 2017 fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Ingen deltakeravgift.

Påmelding senest innen 28. mars ved e-post til Tone Brørs, tbr@steenstrup.no eller telefon 70 10 75 75.


Velkommen!

 


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss