Seminar i Fosnavåg den 22. januar 2020 | Skipsarbeidsrett | Organisasjons- og lederutvikling

Kontakt
SANDS og Symbio Consult inviterer til seminar innenfor skipsarbeidsrett, samt nyttige tips til organisasjons- og lederutvikling på Thon Hotel Fosnavåg den 22. januar 2020. Seminaret er tilpasset deg som har personalansvar eller er i lederposisjon i et rederi.
22. januar 2020

SANDS er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer med et team på over 160 advokater. SANDS har kontor i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Dette gjør at vi kan tilby lokal juridisk bistand samtidig som du kan trekke veksler på spisskompetanse og kapasitet i et landsdekkende team av advokater. SANDS Ålesunds arbeidsrettsavdeling er spesialisert innenfor skipsarbeidsrett, og seminaret vil ha et praktisk rettet fokus med erfaringsutveksling, som du kan dra nytte av i den daglige driften av rederiet.

Symbio Consult tilbyr rådgivning innen organisasjonsutvikling til private og offentlige virksomheter. Symbio Consult arbeider i et nettverk av samarbeidspartnere tilknyttet læresteder, forskningsmiljøer og konsulentvirksomheter, som gir deres oppdragsgivere tilgang til nasjonal og internasjonal kompetanse og faglig kvalitet. Symbio Consults arbeidsform bygger på anerkjent organisasjonspsykologisk fagkunnskap, metodikk og verktøy.

Program:

11.30 | Registrering og lett servering

12.00 | Bolk 1 - SANDS
Endringer i skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse og informasjons- og drøftingsplikt ved masseoppsigelser.
Gjennomgang av ny rettspraksis – bl.a. GC Rieber-saken og ny dom vedrørende endringsoppsigelse av overstyrmann hos Hurtigruten

12.45 | Pause

13.00 | Bolk 2 - SANDS
Sykefravær, prøvetid, midlertidig ansettelse, advarsler, kontrolltiltak og endringer i arbeidsforhold – verdifulle råd til «hverdagsbruk»

13.45 | Pause

14.00 | Bolk 3 - Symbio Consult

Fallgruver i endringsprosesser og hvordan disse kan unngås – fra et organisasjonspykologisk perspektiv

14.45 | Eventuelle spørsmål

Tid og sted

Seminaret finner sted 22. januar 2020 på Thon Hotel Fosnavåg. Vi starter med enkel servering kl. 11.30. Seminaret begynner kl. 12.00 og slutter kl. 15.00. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, send e-post til Tone Brørs, eller ring: 70 10 75 75. 
Velkommen!