Tønsberg 26.10.2017 | Fra TEK10 til TEK17 - Hva er endret?

Kontakt
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge. Den 1. juli 2017 trådte den nye TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10 opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig.
26. oktober 2017

Vi inviterer til frokostseminar i serien Forum for bygg- og anleggsrett, hvor vi vil gjennomgå de mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17:

- Bakgrunnen for endringene
- Endret krav til bod
- Krav til tilgjengelighet
- Lempeligere krav for studentboliger
- Endret krav til parkering
- Krav om sluk i våtrom
- Myndighetenes sanksjonsmuligheter

Målet for seminaret er å gi deg som deltaker et innblikk i de viktigste endringene i regelverket. Seminaret er aktuelt for både byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som må forholde seg til kravene i TEK17.

Foredragsholdere er advokat | partner Tor Anthon Christiansen og advokatfullmektig Mads Strøm Mathisen.

 

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre nye lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg. Vi byr på enkel frokost fra kl. 08.15. Seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 24. oktober. Ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Daniella, ded@sands.no eller tlf. 33 01 77 74.

 

Velkommen!

 

Neste seminar i serien Forum for bygg- og anleggsrett vil bli 30. november. Tema vil da være: "Byggherreforskriften og arbeidsrettslige problemstillinger for bygg- og anleggsbransjen".

Kontakt oss

Partnere

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221

Team

Advokatassistenter/Sekretærer

Daniella  Dahlen Eide
Daniella Dahlen Eide
Advokatsekretær
Tønsberg
T: +47 33 01 77 74
M: +47 908 27 351