Tromsø 02.11.2017 | Fra TEK10 til TEK17 - Hva er endret?

Kontakt
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) trekker opp grensen for det
minimum av egenskaper som stilles til byggverk som oppføres i Norge.
Den 1. juli 2017 trådte den nye TEK17 i kraft, og på samme tidspunkt ble TEK10
opphevet. I den nye TEK17 er det gjort viktige endringer i forskriftsteksten, som har til formål å gjøre det enklere og rimeligere å bygge bolig.
2. november 2017

Vi inviterer til frokostseminar i serien Forum for bygg- og anleggsrett, hvor vi vil gjennomgå de mest sentrale endringene fra TEK10 til TEK17:

  • Bakgrunnen for endringene
  • Endret krav til bod
  • Krav til tilgjengelighet
  • Lempeligere krav for studentboliger
  • Endret krav til parkering
  • Krav om sluk i våtrom
  • Myndighetenes sanksjonsmuligheter

Målet for seminaret er å gi et innblikk i de viktigste endringene i regelverket. Seminaret er aktuelt for både byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som må forholde seg til kravene i TEK17.

Foredragsholdere er partner | advokat Kjersti Holum Karlstrøm og advokat Simon Christiansen.

 

Tid og sted

Seminaret finner sted 2. november i våre lokaler i Strandtorget 3, plan 6, Tromsø. Vi starter med enkel frokost kl. 08.00. Foredraget begynner kl. 08.15 og er ferdig kl. 09.45.

Påmelding

Meld deg på innen 1. november ved å trykke denne linken. Ingen seminaravgift.

Har du spørsmål, ta kontakt med Anja Kristoffersen, akr@sands.no eller telefon 77 61 78 03.

 

Velkommen!

Kontakt oss

Partnere

Kjersti Holum Karlstrøm
Kjersti Holum Karlstrøm
Partner
Tromsø
T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248

Team

Advokater

Simon Gausvik Christiansen
Simon Gausvik Christiansen
Senioravokat (Permisjon)
Tromsø
T: +47 77 61 78 12
M: +47 480 16 512

Advokatassistenter/Sekretærer

Anja Kristoffersen
Anja Kristoffersen
Advokatsekretær
Tromsø
T: +47 77 61 78 03
M: +47 920 98 121