Trondheim | Forum for bygg- og anleggsrett | Uklarheter i entreprisekontrakter og konkurransegrunnlag

Kontakt
SANDS inviterer til Forum for bygg- og anleggsrett, med fokus på uklare kontrakter og konkurransegrunnlag. Både fordi dette gir opphav til mange konflikter, men også fordi en ny dom fra Høyesterett bidrar til tydeligere risikofordeling mellom entreprenør og byggherre.
31. oktober 2019

Kontraktstolkning i lys av ny dom fra Høyesterett

Standardkontraktene gir noen regler for tolkning, for eksempel hvordan motstrid mellom ulike dokumenter skal løses. Øvrige tolkningsspørsmål og uklarheter må løses i samsvar med de retningslinjer som følger av Høyesteretts praksis.

I dette seminaret vil vi gjennomgå kontraktens tolkningsregler og de prinsipper som kan utledes fra tre Høyesterettsdommer. Høyesterettsdommene vil eksemplifiseres med bilder og kontraktsdokumenter fra de aktuelle sakene.

Formålet er å illustrere hva som er terskelen for hva entreprenøren «burde forstå» å ta hensyn til ved prising av anbud. Dette spørsmålet er blant annet sentralt for å vurdere om entreprenøren har krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse.

Typiske uklarheter i oppdragsgiveres konkurransegrunnlag – hvordan håndtere dem?


Som tilbyder på et offentlig byggeprosjekt er målet å vinne konkurransen med best mulige betingelser. Denne utfordringen blir større i møte med anskaffelsesdokumenter som inneholder uklarheter. Uklarhetene kan gi konkurransefordeler ved en gjennomtenkt tilnærming til tilbudsarbeidet, men kan også øke risikoen for avvisning eller dårlig score ved manglende bevissthet.


Med innsikt i de rettslige rammene for anskaffelsesprosedyrer og oppdragsgiveres praktiske håndtering, gir vi tips og råd til hvordan entreprenører bedre håndterer uklarheter i konkurransedokumentene – både forut for og i tilbudet. Vi går særlig gjennom hvordan man håndterer:

  • Kvalifikasjonskrav med uklar terskel
  • Uklare kravspesifikasjoner eller kontraktsvilkår
  • Skjønnsmessige tildelingskriterier

Meld deg på her

 

Tid og sted

Seminaret finner sted torsdag 31. oktober i Pirsenteret, Havnegata 9, møterom Munken og Holmen. Seminaret starter kl. 08.00 og holder på til kl. 10.30. Frokost serveres fra kl. 7.45. 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke knappen over innen 28. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508

Advokater

Ingrid  Eriksen
Ingrid Eriksen
Advokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 11
M: +47 984 33 711
Britt Nergård
Britt Nergård
Special Counsel
Trondheim
T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865