Utbyggingsavtaler - muligheter og utfordringer

Kontakt
Det skjer mye spennende i Ålesundsregionen for tiden – blant annet er utbygging av sørsiden i Ålesund igjen satt på agendaen. Vi legger derfor opp til et fagseminar og hyggelig nettverkstreff med det høyaktuelle temaet utbyggingsavtaler, hvor du vil møte flere deltakere med ulike roller fra næringslivet og det offentlige knyttet til eiendoms- og utbyggingsbransjen.
4. april 2019

Utbyggingsavtaler handler om samarbeid og samhandling mellom offentlige og private aktører. Utbygging av infrastruktur, slik som vei, vann og avløp er sentralt ved slike utbyggingsavtaler. Viktig er også fordelingen av partenes plikter for å oppnå en gunstig avgifts- og kostnadsfordeling og for å tilrettelegge for videre utvikling av eiendommene.

Vårt entrepriseteam vil belyse temaet med eksempler fra vår erfaring med å forhandle utbyggingsavtaler på vegne av det offentlige og det private næringslivet. Vi vil ta for oss planprosessene og utbyggingsavtaler generelt. Hvilke handlingsrom åpner loven for? Hvilken verktøykasse har partene til disposisjon i forhandlingene?

Seminaret vil passe for eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere, kommuner og øvrige som er eller kan bli involvert i større eller mindre utbyggingsprosjekt.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og innspill underveis, og vi byr på lett servering etter det faglige programmet. Vi håper du har tid til å bli igjen for en liten sosial samling!
 
Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted torsdag 4. april i våre lokaler i Sorenskriver Bulls gate 3, 5. etasje. Det faglige programmet starter kl. 15.00 og slutter kl. 17.00. Registrering fra kl. 14.30. Etter det faglige programmet vil det være lett servering og mulighet til å fortsette den gode praten.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 2. april. Det er ingen deltakeravgift.

Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Brørs, tbr@sands.no. telefon: 70 10 75 59. 

 

Kontakt oss

Partnere

Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655

Team

Advokater

Ingunn Steinsvik Fladmark
Ingunn Steinsvik Fladmark
Advokat
Ålesund
T: +47 70 10 75 51
M: +47 415 60 243