Forum for Bygg- og anleggsrett: Utbyggingsavtaler

Kontakt
Vi har gleden av å invitere til vårens siste seminar i denne serien. Denne gang er det det høyaktuelle temaet utbyggingsavtaler som står på programmet.
6. juni 2019

Utbyggingsavtaler handler om samarbeid og samhandling mellom offentlige og private aktører. Utbygging av infrastruktur, slik som vei, vann og avløp er sentralt ved slike utbyggingsavtaler. Viktig er også fordelingen av partenes plikter for å oppnå en gunstig avgifts- og kostnadsfordeling og for å tilrettelegge for videre utvikling av eiendommene.

Våre spesialister vil belyse temaet med eksempler fra vår erfaring med å forhandle utbyggingsavtaler på vegne av det offentlige og det private næringslivet. Vi vil ta for oss planprosessene og utbyggingsavtaler generelt. Hvilke handlingsrom åpner loven for? Hvilken verktøykasse har partene til disposisjon i forhandlingene?

Seminaret vil passe for eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere, kommuner og øvrige som er eller kan bli involvert i større eller mindre utbyggingsprosjekt.

Det vil bli satt av tid til spørsmål og innspill underveis. Enkel frokost vil bli servert i forkant av seminaret.
 
Velkommen!

Tid og sted

Seminaret finner sted torsdag 6. juni i våre lokaler i Nedre Langgate 37, 3. etasje, Tønsberg. Det faglige programmet starter kl. 08.15 og slutter kl. 10.15. Enkel frokost står klar fra kl. 08.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 4. juni. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm

Kontakt oss

Partnere

John Olav Auran
John Olav Auran
Partner
Tønsberg
T: +47 33 01 77 84
M: +47 982 07 203

Team

Advokater

Sofia Bjørck
Sofia Bjørck
Senioradvokat (permisjon)
Oslo
T: +47 22 81 45 94
M: +47 908 93 214