Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Kontakt
Forum for bygg- og anleggsrett Tønsberg 9. mai 2019
9. mai 2019

SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til frokostseminar 9. mai i våre lokaler i Tønsberg. Temaet for seminaret er varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407. Varslingsreglene i underentreprisekontraktene NS 8415 og 8417 er i hovedsak like som i NS 8405/07. Seminaret passer således for både byggherrer, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere. Vi vil også kort omtale varslingsreglene i den forenklede standardkontrakten for utførelsesentreprise, NS 8406.

Det er viktig å ha gode rutiner og et gjennomarbeidet system for håndtering av kontraktens varslingsregler. Standardkontraktene utarbeidet av Norsk Standard inneholder en rekke varslingsregler som stiller detaljerte krav til hva, når og hvordan ulike forhold skal varsles. Konsekvensen av å oversitte kravene til varsling kan i ytterste konsekvens være at berettigede krav bortfaller.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Hvilke krav stilles til partenes varsel?
  • Hva er forskjellen mellom varslingsreglene i de ulike NS-kontraktene?
  • Hvor lang er fristen «uten ugrunnet opphold»?
  • Hva er konsekvensen av å oversitte kontraktenes varslingsfrister?
  • Hvilke tidsfrister gjelder for varsling av svikt i byggherres medvirkning, endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering?
  • Kan varslingsreglene ha blitt satt til side gjennom partenes uformelle opptreden i prosjektet?

Vi inviterer til spørsmål og innspill underveis.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted i våre lokaler i Nedre Langgate 37 i Tønsberg, torsdag 9. mai. Vi starter med enkel frokost fra kl. 07.45. Seminaret starter kl. 08.00 og varer til kl. 10.00.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 6. mai. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Anne-Line Høivik Holm.

Kontakt oss

Partnere

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen
Partner
Tønsberg
T: + 47 33 01 77 76
M: + 47 958 89 221

Team

Advokater

Jane  Jonsdal Schmidt
Jane Jonsdal Schmidt
Senioradvokat
Tønsberg
T: +47 33 01 77 86
M: +47 473 37 928