Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 og Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser

Kontakt
SANDS har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til frokostseminar 28. mai på Hotel Terminus i Bergen. Seminaret er delt i to, med "Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407" som første del og "Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser" som andre del. Du kan velge om du ønsker delta på begge eller kun ett av seminarene.
28. mai 2019

1. Varslingsregimet i NS 8405 og 8407

Det er viktig å ha gode rutiner og et gjennomarbeidet system for håndtering av kontraktens varslingsregler. Standardkontraktene utarbeidet av Norsk Standard inneholder en rekke varslingsregler som stiller detaljerte krav til hva, når og hvordan ulike forhold skal varsles. Konsekvensen av å oversitte kravene til varsling kan i ytterste konsekvens være at berettigede krav bortfaller.

Vi vil blant annet forsøke å gi praktiske svar på følgende spørsmål:

  • Hvilke krav stilles til partenes varsel?
  • Hva er forskjellen mellom varslingsreglene i de ulike NS-kontraktene?
  • Hvor lang er fristen «uten ugrunnet opphold»?
  • Hva er konsekvensen av å oversitte kontraktenes varslingsfrister?
  • Hvilke tidsfrister gjelder for varsling av svikt i byggherres medvirkning, endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering?
  • Kan varslingsreglene ha blitt satt til side gjennom partenes uformelle opptreden i prosjektet?

Foredragsholdere er partner | advokat Alf Johan Knag og partner | advokat Tor André Ulsted.


2. Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser

Mange entreprenører gjør feil når de gir tilbud på offentlige prosjekter. Ofte i form av mangler i dokumentasjonen, men oftest gjennom underprioritering av viktige deler av tilbudsbesvarelsene. Dette taper entreprenørene kontrakter på. Om de likevel vinner, kunne de vunnet med høyere pris.

Vi erfarer at mange leverandører ville stått sterkere i anbudsprosessene hvis de hadde hatt bedre rutiner for tilbudsfasen, og bedre kunnskaper om mulighetene i prosessen. Ved utarbeidelse av tilbud er det behov for innsikt i anskaffelsesregelverket og oppdragsgivers ønsker for anskaffelsesprosessen.

Vi vil se nærmere på krav og tildelingskriterier brukt i store offentlige anskaffelser i Bergensregionen de siste årene, og komme med praktiske tips til tilbudsprosessen.

Foredragsholdere er partner | advokat Åshild Fløisand, advokat Mari Moe Haahjem og advokat Eirik V. Rise.

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted på Hotel Terminus, tirsdag 28. mai. Vi starter med enkel frokost fra kl. 08.15. Første del av seminaret starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.00. Etter en kort pause, starter del 2 som holder på til kl. 12.00.

 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 24. mai. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Cathrine Mellesdal. 

Kontakt oss

Partnere

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand
Partner
Bergen
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745
Tor André Farsund Ulsted
Tor André Farsund Ulsted
Partner
Bergen
T: + 47 55 30 10 06
M: + 47 970 83 275

Team

Advokater

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem
Advokat
Bergen
T: +47 55 30 10 14
M: +47 938 38 726
Eirik Vikan Rise
Eirik Vikan Rise
Senioradvokat
Bergen
T: +47 55 30 10 05
M: +47 922 22 780

Forretningsstøtte