Vederlagsjustering - Forum for bygg- og anleggsrett

Kontakt

Velkommen til Forum for bygg- og anleggsrett

SANDS inviterer til frokostseminar om vederlagsjustering. Det finnes mange modeller for beregning av entreprenørens krav på vederlagsjustering. Noen krav skal baseres på enhetspriser, som i mange tilfeller kan kreves justert – opp eller ned – for avvik. 

Andre krav skal baseres på reglene om regningsarbeid. Matematiske formler blir mer og mer vanlig for rigg og drift. I noen kontrakter har man målpris og bonus/malus. I mange tilfeller gis det pristilbud uten at man tenker på konsekvensen hvis tilbudet blir avvist, eller konsekvensen tilbudet kan ha for formler for rigg og drift eller andre krav. 

I dette frokostseminaret gir vi råd og tips om hvordan krav på vederlagsjustering bør håndteres.  

Foredragsholdere er advokatene Inger Størseth og Siri Fjeldvær. Advokat Frode Henning Antonsen vil også delta. 

Velkommen!

 

Tid og sted

Seminaret finner sted tirsdag 6. november på Pirsenterets møtelokaler Munken/Holmen, Havnegata 9 (inngang 1) i Trondheim.
Vi starter med enkel frokost fra kl. 8.15. Seminaret begynner kl. 08.30 og holder på til kl. 10.30.

 

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 2. november. Det er ingen deltakeravgift. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Partner
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508

Team

Advokater

Inger Størseth
Advokat
T: +47 73 99 27 05
M: +47 916 50 022
Siri Fjeldvær
Advokat
T: +47 73 99 27 26
M: +47 410 06 650

Advokatassistenter/Sekretærer

Hilde Kristin Aasarød
Advokatassistent
T: +47 73 99 27 12
M: +47 901 41 760