Webinar | Hvordan velge riktig kontraktsformat - norske og internasjonale standardkontrakter for bygg- og tilvirkningsarbeider

Kontakt
En viktig del av å inngå kontrakter er å definere sitt behov, slik at man kan velge den kontraktsreguleringen som passer best for sitt kjøp. Det finnes mange ulike standardkontrakter. Noen av disse er nasjonale, slik som Norsk Standard, mens andre er internasjonale, slik som ORGALIME og NLM. Noen ganger passer det imidlertid best å benytte seg av bakgrunnsretten, slik at det ikke er nødvendig å avtale en kontraktsstandard.
12. mai 2020

En del spørsmål er regulert ganske likt i bakgrunnsretten og de ulike kontraktsstandardene, for eksempel regler for reklamasjon over feil og mangler. Valg av kontraktsstandard vil imidlertid kunne være avgjørende for en rekke spørsmål i kontraktsgjennomføringen, og for spørsmål som oppstår etter at kontrakten er gjennomført og det oppstår en tvist knyttet til det leverte. Dette er for eksempel knyttet til risikofordeling og ulike ansvarsbegrensninger. 

Vi tar en gjennomgang av hvordan man kan velge riktig kontraktsformat. 

Foredragsholdere er partner | advokat Frode Henning Antonsen og senioradvokat Bård Solem.

Tidspunkt
Webinaret starter 12. mai kl. 09.00 og holder på til kl. 10.30.

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink kl. 08.30 samme dag. Deltakelse er gratis. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Velkommen!

 

SANDS har opprettet en egen Coronaberedskap som er bemannet 24/7. Ved å klikke på linken kan du lese en rekke artikler som omhandler ulike problemstillinger som nå er aktuelle.

Kontakt oss

Partnere

Frode Henning Antonsen
Frode Henning Antonsen
Partner
Trondheim
T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508

Team

Advokater

Bård Solem
Bård Solem
Senioradvokat
Trondheim
T: +47 73 99 27 07
M: +47 415 21 584