Webinar | Rekonstruksjon – gjeldsforhandling med konkursbeskyttelse

Kontakt
Covid-19 har medført at flere bedrifter som under normale omstendigheter er levedyktige, opplever akutt svikt i inntektene og store økonomiske vanskeligheter. Dette medfører blant annet unødige konkurser, samt tap av verdier og arbeidsplasser.
29. april 2020

For å avhjelpe situasjonen, har regjeringen i Prop. 75 L (2019–2020) foreslått å endre reglene om gjeldsforhandlinger ved å vedta en ny midlertidig lov om rekonstruksjon, som vi omtalte i dette nyhetsbrevet

Lovforslaget har den 24. april passert første behandling i Stortinget, og forventes snart å bli endelig vedtatt. Vi vil i dette webinaret gjennomgå hva loven vil bety i praksis.

Tidspunkt

Webinaret finner sted onsdag 29. april kl. 10.00 - 10.45.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink i forkant av webinaret. Deltakelse er gratis.

Vel møtt!

* * *


SANDS har opprettet en egen Coronaberedskap som er bemannet 24/7. Ved å klikke på linken kan du lese en rekke artikler som omhandler ulike problemstillinger som nå er aktuelle.

Kontakt oss

Partnere

Ylva  Cornelia Axelsen
Ylva Cornelia Axelsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644
Terje Gulbrandsen
Terje Gulbrandsen
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 88
M: +47 480 16 588