Mari Holm Lønseth

Mari Holm Lønseth

Advokatfullmektig (Permisjon)

Mari Holm Lønseth er advokatfullmektig ved SANDS' kontor i Trondheim, og er knyttet til firmaets corporate-gruppe.


T: +47 73 99 27 23
M: +47 400 00 178
: V-card
: CV

: Hilde Kristin Aasarød
: hka@sands.no

:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015
:

«Konkurranseklausuler i arbeidsforhold ? En sammenligning av avtaleloven § 38 og forslag til tillegg i arbeidsmiljøloven kapittel 14A», Masteravhandling vår 2015 ved Universitetet i Oslo