00
DAGER
:
00
TIMER
:
00
MINUTTER
:
00
SEKUNDER

Grand Bergen, 27. april 2023 Kl. 12:00

Om konferansen

Større bygg- og anleggsentrepriser som gjennomføres i dag er preget av strenge krav til miljø og bærekraft. Det er ikke lenger bare eller først og fremst prisen som avgjør. Anbudskonkurranser kan bla. bli avgjort av tilbyders løsninger og ambisjoner tilknyttet CO2 reduksjon og innovasjon. Bransjen og prosjektene påvirkes også igjennom «Grønne lån», taksonomi og ESG. Disse endringene får virkning på måten vi bygger, og vi ser et økende fokus på rehabilitering og ombruk i større kontrakter.

Alle disse forholdene kan resultere i en høyere risiko for de involverte. Arkitekter, prosjekterende, utførende entreprenører og byggherrer kan nødvendigvis ikke «lene seg» på «tradisjonell god faglig standard» og det som måtte følge av standardkontraktene i like stor grad som før. Man må følge med på utviklingen på mange hold, og prosjektene blir gjerne mer komplisert og kan bl.a. kreve større grad av samspill i alle faser. Entreprisedagen 2023 setter søkelys på nettopp disse utfordringene. 

Sted: Grand Bergen (Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen)
Dato/Tid: 27. april 2023 Kl. 12:00 - Påfølgende (legendarisk) tapas m/drikke fra kl. 16.30

Konferansier: Hans Martin Moxnes, direktør EBA Vestenfjelske

Del internt, hold av datoen og meld deg på via påmeldingsknappen ovenfor.

Bindende påmelding. Husk å melde inn fakturaadresse og prosjektnummer.